Cyfryzacja Sp. z o.o. jest właścicielem marek: AAOO.pl, Podlaskie.TV

Cyfryzacja Sp. z o.o., ul. K. Kalinowskiego 8/51 15-875 Białystok, NIP: 5423390212, REGON: 38513906000000

Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem: 0000817438, Kapitał zakładowy 5000 zł